Auction 26 Part 1 Thirst. Collectible books, painting, graphics, bronze.
By Raskolnikov Gallery
Oct 5, 2022
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia

Books of the publishing house "Azbuka", collection books of the 18th-19th centuries. Painters:


Alexey Afanasiev, Albert Belyavsky, Alexander Bikhter, Boris Borshch, Zlata Byzova, Yuri Vasnetsov, Vladimir Vetrogonsky, Vetutnev, Anatoly Getmansky, Vasily Golubev, Mitrofan Grekov, Theodosius Gumenyuk, Alexander Deignenka, Sergey Dorovenko, Nikolai Dadykin, Mikhail Edomsky, Boris Zabirokhin, Alexander Zadorin, Anatoly Zaslavsky, Alexander Korolev, Vladimir Krants, Pericles Xidias, Yuri Lyukshin, Alexander Lotsman, Igor Mayorov, Matvey Manizer, Ivan Matvienko, Vera Matyukh, Vyacheslav Mikhailov, Evgeny Mikhnov-Voitenko, Valery Mishin, Artur Molev, Oleg Lomakin, Robert Ovakimyan, Nikolai Pavlov, Yuri Pavlov, Alexey Pakhomov, Viktor Proshkin, Valentina Savelyeva, Khamid Savkuev, Lev Solodkov, Yulia Sopina, Mikhail Taranov, Ivan Tarasyuk, Nikolai Timkov, Maria Tregubenko, Maria Kholodnaya, Dmitry Flegontov, Albert Charkin, Igor Cholariya , Sergei Chubirko, Vyachesla Shraga, Vadim Stein, Vladimir Uspensky, Elena Janson-Manizer.

More details
The auction has ended

LOT 166:

(1968) Дарственная надпись хкдожника Ивана Бруни В адрес Валентина Курдова. Книга Дикарь, автор Алексей фомин ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: 1,500p
Start price:
1,500 p
Buyer's Premium: 17% More details

(1968) Дарственная надпись хкдожника Ивана Бруни В адрес Валентина Курдова. Книга Дикарь, автор Алексей фомин, рисунки Ивана Бруни. Издательство Советская Россия, 1968, хорошая сохранность.

catalog
  Previous item
Next item