Аукцион 3
27.5.20
שדרות המאירי 5 ירושלים, Израиль

בהמשך למסורת של בית מכירות "אור הגנוז" אנו מציגים פריטי יודאיקה מגוונים,

החל מהעבר הרחוק ועד להווה של ימינו, ספרי קודש, כתבי יד, כתבי עת, ציורים ועוד.

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

שולחן ערוך הרב עותק מיוחס!


Стартовая цена:
$ 30
Комиссия аукционного дома: 18% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

שולחן ערוך הרב עותק מיוחס!

שולחן ערוך הרב או"ח חלק א' וחלק ב', שטעטטין תרכ"ד.לכל חלק שני שערים. 

עותק מיוחס לרב שאול חיים הלוי זצ"ל.חותמות בשער הספר ובסופו.

 הרב שאול חיים הלוי הורוויץ (תקפ"ח-י"ג בטבת תרע"ו) התפרסם כראב"ד דוברובנה שבמחוז ויטבסק ברוסיה הלבנה ואחד מגדולי התורה החשובים בדורו. עלה לארץ ישראל והקים את הישיבה הגדולה ותלמוד תורה מאה שערים, וכיהן גם כרב שכונת מאה שערים.נולד בווילנה לרב אברהם הורוויץ, מו"צ בעירו, והתגלה כעילוי. למד בישיבות רבות בווילנה, ואף שמע שיעורים מרבי ישראל מסלנט. אחר נישואיו עם ביתו של הרב דוד טבלי ממינסק, התמנה בשנת תרכ"ה בדוברובנה. באלול תרמ"ג עלה לארץ ישראל ובתרמ"ה הקים יחד עם הרב זרח ראובן ברוורמן את ישיבת מאה שערים והעניק לה את השם "פרי עץ חיים" כששמה המלא היה "הישיבה הגדולה והתלמוד תורה ובית תבשיל מאה שערים פרי עץ חיים". כן נבחר גם לרבה של השכונה.

במלחמת העולם הראשונה הפיץ שטר הגרלה על חלקת אדמה בחדרה כדי לממן את הישיבה שהקים. הטורקים שגילו את השטרות דנו אותו למאסר.הדבר ערער את בריאותו והוא נפטר כעבור כשלושה חודשים ונקבר בבית הקברות בהר הזיתים.

עותק שמור במצב טוב.