2.2.19 (הזמן המקומי שלך)
צרפת
 14 rue Drouot 75 009 Paris - France
המכירה הסתיימה

פריט 2:

OUKOMSKI (G. K.), APOSTOL (P. N.).
La Moscovie vue par les voyageurs étrangers aux XVI-XVII siècles. ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
400
הערכה:
€400 - €500
עמלת בית המכירות: 31%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים
תגיות: ציורים

OUKOMSKI (G. K.), APOSTOL (P. N.).
La Moscovie vue par les voyageurs étrangers aux XVI-XVII siècles.
Berlin, Academia, 1922. Grand 4o de 68 pp., nombreuses illustrations tirées des ouvrages de Herberstein, Olearius, Korb, etc.

ЛУКОМСКИЙ, Георгий Крескентьевич (1884-1952)
АПОСТОЛ, Павел Натанович (1872-1942)
Московия в представлении иностранцев XVI-XVII в.

Берлин : Academia, 1922. - 68 с. : ил. ; 31 см. - Иллюстрации: гравюры из старинных изданий Олеария, Герберштейна, Корба и др. Заставки, буквицы, концовки работы худ. Ал. АРНШТАМА. Отпечатано на бумаге верже желто-соломенного цвета. Без передней изд. обложки.

Из предисловия Г. К. Лукомского: «Московия! В понятии иностранцев, отправлявшихся в этот далекий, загадочный, снежный край - центральная ли только Россия? Или и Юг с златоглавым Киевом, и Архангельск рыбный, и Каспий мутноводныWй, и Сибирь с пушным зверем, и Кавказ? Все это, вместе взятое. Границы не были четко очерчены... Границы страны, по которой бродят белые медведи, где снег лежит толстой пеленой, где люди питаются сырым мясом, и даже поедают друг друга... Но туда едут любознательные и пытливые путешественники: Олеарий, Корб, Герберштейн... и понемногу проливается свет на загадочную страну».

Провенанс : КРИКОРЬЯН, Сергей Нерсесович (1925-2015). Руководитель Русского литературного кружка (Женева), выдающийся библиофил. Сын белогвардейского офицера, он окончил Лувенский университет и Европейский коллеж, сменил множество профессий (прежде всего работал в качестве инженера-экономиста), скитался по Европе и наконец осел в Швейцарии. Там, на берегу Женевского озера, он руководил русским литературным кружком. По собственному признанию, С. Н. Крикорьян «всегда интересовался русской литературой и встречался со многими русскими писателями, как советскими, так и зарубежными». Заметим, что он был дружен с сестрой Набокова Еленой Сикорской, 
виделся и с самим мэтром (безуспешно пытаясь привлечь его к деятельности своего кружка). Отражением разнообразных литературных вкусов и библиофильских пристрастий С. Крикорьяна служит и его великолепная библиотека, которую он собирал всю жизнь.

 

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא