Аукцион 13
2.3.19 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 Dr Bodenheimer 5, Tel Aviv
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

יעקב פרקש - ח"י ח"י ח"י לקאונטרי קלוב "א

Продан за: $10
Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее
НДС: Только на комиссию
теги:

ספר ח"י ח"י ח"י לקאונטרי קלוב "א

מאת יעקב פרקש

בהוצאת דפוס דוד 

אומן הקריקטורות והרישומים, יעקב פרקש הידוע בכינוי "זאב" הינו מן הותיקים והנאמנים שבחברי ת"א קאונטרי קלוב.

עינו החדה וידו המחוננת, העלו במרוצת השנים יצירות לתפארת: רישומי הווי מן החיים התוססים בכל תחומי הפעילות של חברי הקלוב לדורותיהם.

הוא עשה זאת, כדרכו, בכישרון רב ומפעם לפעם, התפרסמו עבודותיו בעיתוני הקלוב.

ספר זה נוצר מתוך הבעת רחשי הוקרה ותודה לאון והיוצר ומתוך אמונה כי אלפי אנשים יהנו מפרי כישרונו"