Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 7:

החיל - עתון יומי לחיילים עברים. גליון מיוחד שהוצא לאחר כניעתה של גרמניה, ערב ראש השנה 1945 (מערב ...


Стартовая цена:
$ 20
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

החיל - עתון יומי לחיילים עברים. גליון מיוחד שהוצא לאחר כניעתה של גרמניה, ערב ראש השנה 1945 (מערב אירופה).

בין כותרות הגליון:
- ברכתו של הרב הצבאי הראשי קפטן מ. ד. קספר.
- פלוגת הסעד היהודית ביוון - ״ באי כח הצלב האדום היהודי״. 
- עם פרוס השנה החדשה ״ברכת מתנדבים״ לשארית האומה באירופה, ברכה לחסול הגלות באירופה - שנת פדיון הילדים היהודים השבויים בין הגויים. שנת חדוש ובנין המשפחה היהודיה השרידה על אדמת ארץ - ישראל.
- 1303 גולי מאוריציוס בשערי מולדת.
קרעים קלים, במיוחד בשוליים.