Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 30:

תקליט ממוספר במהדורה מיוחדת - ממוספר בצריבה - 13 6427 - עם הקלטה מקורית של דברי הרמטכ״ל - רב אלוף יצחק ...


Стартовая цена:
$ 50
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

תקליט ממוספר במהדורה מיוחדת - ממוספר בצריבה - 13 6427 - עם הקלטה מקורית של דברי הרמטכ״ל - רב אלוף יצחק רבין , במעמד קבלת תואר דוקטור כבוד לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית הר הצופים. 28 ביוני 1967.
עטיפת התקליט נושאת את דמותו של יצחק רבין לבוש מדים, זאת בנוסף לנאום אשר נדפס בצדה הפנימי של עטיפת התקליט.

״הרמטכ״ל רואה עצמו במעמד זה נציגם של המפקדים והחיילים שהביאו את הנצחון במלחמת ששת הימים.והוא מדגיש את יתרונו הרוחני והמוסרי של צה״ל במערכה הכבדה, ומציין את גילויי הגבורה וההקרבה שבאו בזכות התודעה של שליחות עליונה המפעמת בצבא״. 

נראה חדש - לא נבדק
כתמי חלודה קלים