Аукцион 26
20.1.20
זכרון יעקב, Израиль

שימו לב למבצע ״ כסף מטפטף״ צבירת גרגרים של כסף טהור - fine

Аукцион закончен

ЛОТ 29:

לקט הכולל 6 גלויות  -  גלויה מנגנת. בהוצאת פוליפון - Polyphon


Стартовая цена:
$ 20
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

לקט הכולל 6 גלויות  -  גלויה מנגנת. בהוצאת פוליפון - Polyphon
שירים ארץ ישראליים בגלויה מזמרת. על גבי ציפוי הכרומו של הגלויה חרוטים חריציו של שיר ארצישראלי.
עכו - המגדל התורכי - רועה רועה - מפי יפה ירקוני
תל-אביב, מצעד צה״ל ביום העצמאות - שיר הפלמ״ח - מקהלת צה״ל
תל -אביב, שוק הלולבים ע״י בית הכנסת הגדול - שנה טובה - ל.קיפניס - נ.נרדי - מפי יפה ירקוני, תזמורת - הד ארצי
דגניה - פעמוני הצאן, פזמון הגז מפי רן ונמה
עכו - המפרץ - כך יאבדו, מפי סולימן וחבורת האש
חמדתי מפי רן ונמה, שבולת בשדה