Аукцион 1
29.1.20
Израиля
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comАукцион закончен

ЛОТ 2:

לוט ספרים שנדפסו בירושלים


Стартовая цена:
$ 100
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

לוט ספרים שנדפסו בירושלים
כליל תפארת למשה - ר' יעקב מרדכי הירשענזהאן זצ"ל תרמ"ה. דרשה שנשא לכבוד יום הולדתו ה-100
של השר משה מונטיפיורי זצ"ל דפוס המחבר. מצב טוב מאוד.
משמיע ישועות - ר' ישראל בנימין לביא זצ"ל. תרמ"ה. חיבור בעניני גאולת העם והארץ. דפוס שמואל
הלוי צוקרמן. מצב בינוני.
חמד צבי - ר' צבי דוד גלאזער זצ"ל. תרצ"א. חידושים עה"ת. דפוס יהודה וירושלים. מצב בינוני.
הוספות לפירוש העמק דבר - תרח"צ. הוספות מכתב יד של הנצי"ב על פירושו לתורה. הובאו לדפוס
בידי בנו - ר' מאיר בר אילן זצ"ל. הוצאת במברגר את וואהרמן. חתימת בעלים בן ציון ראכאלזאהן. מצב
טוב מאוד.